VALMENNUSEHDOT 12.8.2024 – 11.8.2025, TENNIS ALUEVALMENNUSKESKUS

OSALLISTUMALLA ALUEVALMENNUSKESKUKSEN TOIMINTAAN, PELAAJA/PELAAJAN HUOLTAJA HYVÄKSYY SEKÄ SITOUTUU NOUDATTAMAAN SEURAAVIA VALMENNUSEHTOJA PELAAJASOPIMUKSEN LISÄKSI.


VALMENNUSPAIKKA JA -KAUSI
 
Valmennustunnit pidetään Smash Centerissä, Varikkotie 4 00900 Helsinki tai erikseen mainitussa paikassa. Valmennuskausi on ma 12.8.2024 – 31.5.2025

JUHLAPYHIEN HARJOITUKSET

Valmennustunnit pidetään normaalisti kaikkina juhlapyhinä lukuun ottamatta joulua (23.12.2024-1.1.2025), pääsiäistä (18.4.-21.4.2025) sekä vappupäivää 1.5.2025.

Valmennuksissa on lisäksi hiihtolomatauko 15.2.2025 – 22.2.2025.

Valmennusta järjestetään normaalisti koululaisten syysloman aikana.

LASKUTUS

Syyskauden aluekeskuksen toimintamaksu laskutetaan pelaajien huoltajilta kahdessa erässä sekä kevätkauden toimintamaksu laskutetaan kahdessa erässä. Laskut lähetetään sähköpostitse.

Laskutus tapahtuu aina jakson lopussa. 

JÄSENYYS
Valmennukseen osallistuminen edellyttää Smash ry:n jäsenyyttä. Osallistujat liitetään Smash ry:n jäseniksi, mikäli eivät ole ennestään jäseniä. Valmennukseen osallistuvien ei tarvitse hakea erikseen jäsenyyttä.

Vuoden 2025 jäsenmaksu laskutetaan seuran normaalin käytännön mukaan ja siitä osaakaan ei palauteta, vaikka valmennettava ei jatka toiminnassa syksyllä vuonna 2025.

Smash ry:n jäsenyys on jatkuva, kunnes se kirjallisesti irtisanotaan joko valmennuksen irtisanomisen yhteydessä valmennuksen irtisanoutumislomakkeella, sähköpostilla osoitteeseen smash@smash.fi tai postitse Smashin toimistoon osoitteeseen Smash ry, Varikkotie 4, 00900 Helsinki. Eroava on velvollinen maksamaan kyseisen vuoden jäsenmaksunsa. Valmennuksen lopettaminen ei lopeta automaattisesti seuran jäsenyyttä, mutta valmennuksen irtisanoutumisen yhteydessä voi myös ilmoittaa, jos ei halua jatkaa jäsenyyttä seuraavana vuonna. Jäsenyys on voimassa kalenterivuoden loppuun asti irtisanomisen jälkeen.

Irtisanoutumiseen ei riitä, että ilmoituksen tekee suullisesti tai kirjallisesti esim. valmentajalle tai kassatoimihenkilölle.

PELAAJAN YHTEYSTIETOJEN MUUTTUMINEN

Pelaaja on velvollinen ylläpitämään nimi- ja yhteystietojaan. Yhteystietojen muutokset tehdään ensisijaisesti kirjautumalla TennisClub-järjestelmän ”Omat tiedot” – välilehdellä. Yhteystietojen muutoksesta voi ilmoittaa myös lähettämällä sähköposti osoitteeseen smash@smash.fi

LOUKKAANTUMISET SEKÄ SAIRASTUMISET 

Mikäli urheilija loukkaantuu tai sairastuu sopimuskauden aikana, hänen on ilmoitettava siitä alueellisen valmennuskeskuksen vastuuhenkilöille.

Mikäli pelaaja loukkaantuu tai sairastuu sopimuskauden aikana siten, että hän joutuu terveydellisistä syistä

olemaan kauemmin kuin kaksi (2) kuukautta kokonaan pois kaikista laji- ja fysiikkaharjoituksista sekä kilpailumatkoilta, ei hän ole velvollinen maksamaan pelaajamaksua tämän ajan ylittävältä ajalta. Maksuvelvoite astuu voimaan kuitenkin uudestaan välittömästi pelaajan palattua harjoitus- ja kilpailutoimintaan mukaan.

VALOKUVAUS 

Aluekeskuksen toiminnasta voidaan ottaa valokuvia / videota STL:n tai Smash ry:n verkkosivuilla tai painetussa materiaalissa. Osallistumalla toimintaan pelaaja & pelaajan huoltaja hyväksyy kuvauksen.

TERVEYS SEKÄ VAKUUTUS 

Jokainen pelaaja on velvollinen kertomaan omasta terveydentilanteestaan valmentajalle, mikäli se voi vaikuttaa pelaajan kykyyn suorittaa kaikkia harjoitteita täysipainoisesti. Jokaisen pelaajan tulee hankkia mahdollinen vakuutus itse: Smash ry ei ole vakuuttanut harjoituksiin osallistuvia pelaajia. 

Aluevalmennuksen pelaajasopimuksen mukaisesti pelaaja on tehnyt ennen toimintaan osallistumista terveystarkastuksen.

 
KÄYTTÄYTYMINEN  

Pelaajien tulee kohdella kunnioittavasti muita ryhmänsä pelaajia sekä valmentajaa. Kiroileminen, mailan heittely ja muu asiaton käyttäytyminen on kielletty. Mikäli pelaajan toiminnasta aiheutuu vahinkoa kentän pintaan tai muuhun kiinteistöön tai irtaimistoon, hän on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingot.  
 
Smash ry:llä on oikeus evätä valmennettavan osallistuminen valmennukseen, mikäli häiritsevää häiriökäyttäytymistä esiintyy säännöllisesti siihen puuttumisesta huolimatta. Ensimmäisestä häiriökäyttäytymisestä pelaaja saa huomautuksen, toisesta kirjallisen varoituksen ja sen jälkeen osallistuminen valmennukseen evätään meneillään olevan syys/kevät/kesäkauden loppuun. Mikäli yksittäinen pelaajan toiminta on erityisen vakavalaatuinen, niin seuralla on oikeus irtisanoa valmennussopimus välittömästi määräajaksi tai toistaiseksi. Valmennusmaksuja ei hyvitetä kyseiseltä ajalta.

TOIMINNAN KESKEYTYS

Mikäli joudumme keskeyttämään äkillisesti ryhmän valmennustunnin seurasta riippumattoman syyn vuoksi (esim. sähkökatko tiloissa) niin valmennustuntia ei korvata rahallisesti. Keskeytynyt tunti korvataan tai järjestämällä korvaavia harjoituksia erikseen ilmoitettuna aikana.


VALMENNUSEHTOJEN MUUTOKSET 

Smash ry pidättää oikeuden valmennusehtojen muutoksiin myös kesken kauden. Tällöin muutoksista ilmoitetaan nettisivuilla sekä kaikille valmennustoimintaan osallistuville pelaajille yhteisellä tiedotteella.