VALMENNUSEHDOT 12.8.2024 – 11.8.2025, TENNIS, HELSINKI, KILPAVALMENNUS

OSALLISTUMALLA SMASH RY. N VALMENNUSTUNNILLE PELAAJA/PELAAJAN HUOLTAJA HYVÄKSYY SEKÄ SITOUTUU NOUDATTAMAAN SEURAAVIA VALMENNUSEHTOJA

HARJOITUSAJAT JA NIIDEN TIEDUSTELEMINEN 
 
Ryhmät ovat nähtävissä viimeistään keskiviikkona 11.8.2024 klo 16.00 verkossa. Ryhmien valmistumisesta osallistujat saavat tiedotteen.


VALMENNUSPAIKKA JA -KAUSI
 
Valmennustunnit pidetään Smash Centerissä, Varikkotie 4 (noin 500 metriä Itäkeskuksen metroasemalta ja 15 minuuttia Rautatientorilta) tai erikseen mainitussa paikassa. Valmennuskausi on ma 12.8.2024 – ke 11.8.2025

Ilmoittautumalla Smashin kilpavalmennukseen pelaaja sitoutuu olemaan mukana koko sisäkauden 2024-2025 tuntien jatkuessa samoissa ryhmissä kevätkaudella ilman erillistä ilmoitusta. Ryhmiä voidaan muuttaa aina tarvittaessa (valmentaja päättää pelaajan tason mukaisesta ryhmästä), mutta ketään ei siirretä uuteen ryhmään ilman neuvottelua ja asiasta ilmoittamista. Asiasta ilmoitetaan aina pelaajalle tai huoltajalle.

RYHMÄN LAKKAUTTAMINEN KESKEN KAUDEN

Smash ry pidättää oikeuden lakkauttaa valmennusryhmä. Ryhmän mahdollinen lakkautus ilmoitetaan pelaajille viimeistään 21 vrk ennen ryhmän viimeistä valmennuskertaa. Lakkautettavan ryhmän pelaajat pyritään siirtämään toisiin ryhmiin mahdollisuuksien mukaan.

JUHLAPYHIEN HARJOITUKSET

Valmennustunnit pidetään normaalisti kaikkina juhlapyhinä lukuun ottamatta joulua (23.12.2024-1.1.2025), pääsiäistä (18.4.-21.4.2025) sekä vappupäivää 1.5.2025.

Valmennuksissa on lisäksi hiihtolomatauko 15.2.2025 – 22.2.2025.

Valmennusta järjestetään normaalisti koululaisten syysloman aikana, itsenäisyyspäivänä 6.12., loppiaisena 6.1., sekä helatorstaina 29.5.

Smash ry pidättää itselleen oikeuden tehdä ryhmämuutoksia pyhäpäivien. Pyhäpäivien aikana harjoituksia saatetaan tiivistää siten, että esim. yksi valmentaja ohjaa kahta samantasoista ryhmää vierekkäisillä kentillä. 

LASKUTUS

Laskutuksen perusteena on paikka osoitetussa valmennusryhmässä ja ryhmän toimintakerrat siitä lähtien, kun pelaaja tulee mukaan - eivät yksittäiset osallistumiskerrat. Syksyn valmennustunnit laskutetaan kahdessa erässä ja kevään tunnit laskutetaan kahdessa erässä. Laskut lähetetään ilmoittautumislomakkeessa annettuun sähköpostiosoitteeseen (tiedotus- ja laskutuskäyttöön). Laskutuksen sähköpostin tulee olla huoltajan sähköposti. Valmennukseen osallistumisen edellytyksenä on aikaisempien valmennusmaksujen suorittaminen.

Laskutus tapahtuu aina jakson lopussa. 

Kausimaksu koostuu laskutusjaksoista (Huom! kts. myös kohta "Irtisanoutuminen valmennuksesta kesken kauden"):

1. jakso: 12.8.2024 - 13.10.2024

2. jakso: 14.10.2024 - 22.12.2024

3. jakso: 2.1.2025 - 16.3.2025

4. jakso: 17.3.2025 – 1.6.2025

5. jakso: 2.6.2025  - 11.8.2025

SISARUSALENNUS

Mikäli samasta perheestä Smash ry:n kausivalmennukseen osallistuu useampi kuin yksi juniori, on perhe oikeutettu sisarusalennukseen.

Sisarusalennukseen oikeutetuissa perheissä eniten maksava valmennettava maksaa täyden valmennusmaksun, seuraavat sisarukset saavat valmennusmaksuista -10 %.

JÄSENYYS
Valmennukseen osallistuminen edellyttää Smash ry:n jäsenyyttä. Osallistujat liitetään Smash ry:n jäseniksi, mikäli eivät ole ennestään jäseniä. Valmennukseen osallistuvien ei tarvitse hakea erikseen jäsenyyttä.

Uudet juniorivalmennettavat maksavat puolet vuoden 2024 jäsenmaksusta, 10,00 € (koko vuosi 20€) syksyn ensimmäisen harjoitusmaksun yhteydessä sekä sitoutuvat noudattamaan Smash ry:n valmennus- ja laskutusehtoja. Vuoden 2025 jäsenmaksu laskutetaan seuran normaalin käytännön mukaan ja siitä osaakaan ei palauteta, vaikka valmennettava irtisanoisi valmennuksen päättyväksi vuoden 2025 aikana.

Jäsenyys on jatkuva, kunnes se kirjallisesti irtisanotaan joko valmennuksen irtisanomisen yhteydessä valmennuksen irtisanoutumislomakkeella, sähköpostilla osoitteeseen smash@smash.fi tai postitse Smashin toimistoon osoitteeseen Smash ry, Varikkotie 4, 00900 Helsinki. Eroava on velvollinen maksamaan kyseisen vuoden jäsenmaksunsa. Valmennuksen lopettaminen ei lopeta automaattisesti seuran jäsenyyttä, mutta valmennuksen irtisanoutumisen yhteydessä voi myös ilmoittaa, jos ei halua jatkaa jäsenyyttä seuraavana vuonna. Jäsenyys on voimassa kalenterivuoden loppuun asti irtisanomisen jälkeen.

Irtisanoutumiseen ei riitä, että ilmoituksen tekee suullisesti tai kirjallisesti esim. valmentajalle tai kassatoimihenkilölle.

PELAAJAN YHTEYSTIETOJEN MUUTTUMINEN

Pelaaja on velvollinen ylläpitämään nimi- ja yhteystietojaan. Yhteystietojen muutokset tehdään ensisijaisesti kirjautumalla TennisClub-järjestelmän ”Omat tiedot” – välilehdellä. Yhteystietojen muutoksesta voi ilmoittaa myös lähettämällä sähköposti osoitteeseen smash@smash.fi

SAIRASTUMINEN, LOUKKAANTUMINEN JA POISSAOLOT VALMENNUKSESTA SEKÄ KORVAUSJÄRJESTELMÄ 

Yhtämittaisesta vähintään 4 viikkoa kestävästä poissaolosta tulee ilmoittaa sekä lähettää lääkärintodistus kilpavalmennuksen vastuuvalmentajalle Joni Wilenukselle osoitteeseen joni.wilenius@smash.fi. Tällainen vähintään 4 viikkoa kestävä poissaolo valmennuksesta huomioidaan laskutuksessa lääkärintodistusta vastaan omavastuuajan ollessa kaksi viikkoa ilmoituspäivästä lähtien. Kaksi omavastuukertaa merkitään pelaajalle poissaoloiksi, joihin pelaaja voi yrittää löytää korvaustunnit. Yksittäisiä poissaoloja ei huomioida laskutuksessa. 

Mikäli poissaolo tulisi kestämään pidempään kuin 4 viikkoa: 
- Pelaajan tulee maksaa 4 viikosta eteenpäin valmennusmaksu normaalisti, mikäli hän haluaa pitää paikkansa. 
- Pelaaja voi poissaolon alkaessa myös halutessaan vetäytyä valmennuksesta kokonaan lääkärintodistuksen lähetettyään (jolloin paikkaa voidaan tarjota muille), jolloin hän maksaa vain omavastuuajan kaksi viikkoa. Pelaaja voi pelikuntoon toivuttuaan yrittää paluuta valmennusryhmiin kilpavalmennuksen vastuuvalmentajan ylläpitämän jonotuslistan kautta. 

Smash ry ei ole velvollinen korvaamaan käyttämättä jääneitä valmennustunteja, eikä niitä hyvitetä rahallisesti.

IRTISANOUTUMINEN VALMENNUKSESTA KESKEN KAUDEN

Irtisanoutuminen valmennuksesta kesken kauden tulee tehdä kirjallisesti täyttämällä irtisanoutumislomake. Irtisanoutuminen astuu voimaan, kun käynnissä oleva laskutusjakso päättyy. 

Irtisanoutuminen valmennuksesta ei automaattisesti irtisano Smash ry:n jäsenyyttä, mutta valmennuksesta irtisanoutumisen yhteydessä lomakkeella voi myös ilmoittaa, jos ei halua jatkaa jäsenyyttä seuraavana vuonna.
 
Mikäli pelaajalle jää kaudelle vähintään yksi valmennuspaikka, niin vain vastuuvalmentajalle sähköpostitse tehtävä irtisanomisilmoitus muista keskeytettävistä valmennuspaikoista riittää (jolloin ko. valmennuspaikkojen laskutus loppuu ko. laskutusjakson lopussa).

Laskutusjaksot ja viimeiset irtisanoutumispäivät laskutusjaksoilta:

1. jakso: 12.8.2024 - 13.10.2024 (viimeinen vetäytymispäivä 1. jaksolta on 31.7.2024)

2. jakso: 14.10.2024 - 22.12.2024 (irtisanoutuminen 2. jaksolta tulee tehdä viimeistään 16.9.2024)

3. jakso: 2.1.2025 - 16.3.2025 (irtisanoutuminen 3. jaksolta tulee tehdä viimeistään 2.12.2024)

4. jakso: 17.3.2025 – 1.6.2025 (irtisanoutuminen 4. jaksolta tulee tehdä viimeistään 17.2.2025)

5. jakso: 2.6.2025 – 11.8.2025 (vetäytyminen & ilmoittautuminen erillisen ohjeen mukaisesti.)

Löydät irtisanoutumislomakkeen täältä

VALOKUVAUS 

Mikäli pelaaja ei halua, että valokuvia hänestä käytetään Smashin nettisivuilla tai Smashin julkaisuissa, tulee hänen ilmoittaa asiasta Smash ry:lle osoitteeseen smash@smash.fi tai merkitä TennisClubin omiin tietoihin kuvausluvan kohdalle asento ”EI”

SÄHKÖISET UUTISKIRJEET JA TIEDOTUS 

Valmennukseen ilmoittautuvan sähköposti lisätään Smash ry:n sähköisten uutiskirjeiden ja tiedotteiden jakelulistalle, ellei pelaaja sitä erikseen kiellä. Sähköiset uutiskirjeet ja tiedotteet ovat nettisivujen ohella Smash ry:n valmennuksen tärkeä tiedotuskanava, joten on tärkeää antaa sähköpostiosoite, jota lukee säännöllisesti. Myös puhelinnumeron antaminen auttaa merkittävästi siinä, jos pitää ilmoittaa esimerkiksi valmentajan äkillisestä poissaolosta. 

TERVEYS SEKÄ VAKUUTUS 

Jokainen pelaaja on velvollinen kertomaan omasta terveydentilanteestaan valmentajalle, mikäli se voi vaikuttaa pelaajan kykyyn suorittaa kaikkia harjoitteita täysipainoisesti. Jokaisen pelaajan tulee hankkia mahdollinen vakuutus itse: Smash ry ei ole vakuuttanut harjoituksiin osallistuvia pelaajia. 


HUOMIOITAVAA ERITYISTARPEISTA
Ryhmävalmennuksessa emme voi huomioida mahdollisia yksittäisen pelaajan erityistarpeita, jotka vaatisivat erillistä avustusta/avustajaa.

VALMENTAJAN POISSAOLO 

Ryhmää valmentaa ensisijaisesti sille määritetty valmentaja. Valmentajan poissa ollessa häntä sijaistaa toinen Smash ry:n valmentaja tai yksi valmentaja hoitaa 1-3 kenttää.

 
KÄYTTÄYTYMINEN  

Pelaajien tulee kohdella kunnioittavasti muita ryhmänsä pelaajia sekä valmentajaa. Kiroileminen, mailan heittely ja muu asiaton käyttäytyminen on kielletty. Mikäli pelaajan toiminnasta aiheutuu vahinkoa kentän pintaan tai muuhun kiinteistöön tai irtaimistoon, hän on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingot.  
 
Seuralla on oikeus evätä valmennettavan osallistuminen valmennukseen, mikäli häiritsevää häiriökäyttäytymistä esiintyy säännöllisesti siihen puuttumisesta huolimatta. Ensimmäisestä häiriökäyttäytymisestä pelaaja saa huomautuksen, toisesta kirjallisen varoituksen ja sen jälkeen osallistuminen valmennukseen evätään meneillään olevan syys/kevät/kesäkauden loppuun. Mikäli yksittäinen pelaajan toiminta on erityisen vakavalaatuinen, niin seuralla on oikeus irtisanoa valmennussopimus välittömästi määräajaksi tai toistaiseksi. Valmennusmaksuja ei hyvitetä kyseiseltä ajalta.

TOIMINNAN KESKEYTYS

Mikäli joudumme keskeyttämään äkillisesti ryhmän valmennustunnin seurasta riippumattoman syyn vuoksi (esim. sähkökatko tiloissa) niin valmennustuntia ei korvata rahallisesti. Keskeytynyt tunti korvataan tai järjestämällä korvaavia harjoituksia erikseen ilmoitettuna aikana.

OPETUSKIELI

Valmennuksen opetuskieli on suomi. Jos valmennuskieli ryhmässä on englanti, siitä on erillinen maininta.


VALMENNUSEHTOJEN MUUTOKSET 

Smash ry pidättää oikeuden valmennusehtojen muutoksiin myös kesken kauden. Tällöin muutoksista ilmoitetaan nettisivuilla sekä kaikille valmennustoimintaan osallistuville pelaajille yhteisellä tiedotteella.