Henkinen valmennus: Filotennis

Filotennisleiri aikuisille Espanjan Aurinkorannikolla Calahondassa 11.-17.11.2024 - lue lisää tästä.⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Filotenniksessä pohditaan ryhmän tarjoamassa nosteessa seminaarimuotoisesti tenniksen tarkoitusta. Yhdessä muiden kanssa voit tulla tietoisemmaksi peliäsi liikuttavista inhimillisistä tekijöistä ja sitä kautta pyrkiä kohti parempaa elämäsi pelissä. Filotennis rikastuttaa omaa ajattelua ja ymmärrystä tarjoamalla uusia näkökulmia tuttuihin aiheisiin ja tavanomaisiin ajattelumalleihin. 

Filotenniksen työtapana on ohjattu ryhmädialogi (sokraattinen dialogi), jossa ryhmä pohtii tavoitteellisesti tennistä inhimillisenä kokemuksena, ajattelun, tunteiden, tarpeiden, arvojen, motiivien ja tavoitteiden kentällä. Yhdessä muiden kanssa sinulla on mahdollisuus tulla paremmin tietoiseksi itsestäsi pelaajana, ja oppia ymmärtämään, sanallistamaan ja jakamaan pelikokemuksiasi. Ryhmässä harjoitellaan tulkintojen ja havaintojen erottamista toisistaan ja muita ajattelun taitoja, itseä motivoivien tekijöiden tunnistamista ja tavoitteiden asettelua, sekä toimimista tavoitteiden suuntaisesti. Seminaarissa käsitellään omaa peliä ja oppimista tukevaa kehotietoisuutta, keskittymistä ja havainnointia sekä peliä tukevia valmistautumis-, palaute- ja palautumisrituaaleja. Dialogi ryhmässä sopii samalla keskustelu- ja kuuntelutaitojen kehittämiseen, joilla on käyttöä muillakin elämänalueilla, kuten työssä ja ihmissuhteissa.

Filotennis on tarkoitettu ensisijaisesti Smashin tenniksen aikuisvalmennuksessa mukana oleville edistyneemmille pelaajille (tasoilla 3-7) ja sitä toteutetaan leirimuotoisesti Vierumäellä sekä Espanjassa. 

Filotennikseen osallistujilla toivotaan olevan syvää kiinnostusta lajiin henkisenä pelinä ja oppimiseen taitolajina. Aikaisempia tietoja filosofiasta ei tarvita. 

Valmentaja-fasilitaattorina filotennisleirien seminaarityöskentelyssä toimii Smashin kokenut tennisvalmentaja Juha Romppanen (VTM, käytännöllinen filosofia, Turun yliopisto/kilpavalmentaja, STL). Juhan filosofista lähestymistapaa tennikseen käsittelevään kirjoitukseen "Katso palloa!" voi tutustua kirjassa Filosofi tavattavissa, jota tällä hetkellä on lainattavissa kirjastoista. Kirjan esittely täällä.


Filotenniksestä sanottua:

"Haluan vielä lämpimästi kiittää leirin järjestämisestä, sain paljon uusia ideoita oman pelin kehittämiseen sekä fyysiseltä että psyykkiseltä kannalta. Jo viikon aikana kehitystä on tapahtunut ihan vain toimintatapoja muuttamalla. Leirin oheismateriaaliin kuuluneesta artikkelista erityisesti mieleen jäi lukemani kohta: ”Urheilussa voitto ja tappio eivät ole vallassamme. Voimme ainoastaan vaikuttaa omaan suoritukseemme ja siihen, miten suhtaudumme voittoon ja tappioon.”

Nainen, 38 vuotta, lääkäri, tennistä viisi vuotta, aloitteleva kilpapelaaja


"Filotennisleirille osallistuminen vahvisti merkittävästi harjoittelumotivaatiotani. Erityisesti ryhmäkeskustelut ja erilaisten ajattelumallien pohdinta yhdessä muiden osallistujien kanssa auttoivat vahvistamaan itseluottamustani ja uskoani kehittymisen mahdollisuuksiini myös kilpailemisessa.Tulkintoihin ja havaintoihin liittyvät dialogit herättivät ajatuksia, joista olen ammentanut ideoita myös työhöni. Filoleiri auttoi vastaavasti myös ymmärtämään, kuinka voin hyödyntää työssäni kartuttamiani keskittymisen taitoja tenniskentällä. Ehkä filosofisessa mielessä kurssin arvokkain anti oli kuitenkin se, että oivallettuani erään merkittävän asian luonteenpiirteistäni olen kurssin jälkeen osannut nauttia enemmän henkilökohtaisista onnistumisen hetkistä niin tenniskentällä kuin yleisemminkin elämässäni."

Nainen, 45 vuotta, tutkimusprofessori. Tennistä 2 vuotta, aloitteleva harrastelijakilpapelaaja


”Filotenniksen idea on loistava. Kyse on itsensä kehittämisestä. Filosofiaa voi hyödyntää kaikissa elämäntilanteissa. Se sopii täydellisesti golfiinkin. Olen pystynyt soveltamaan positiivista palautteenantoa itseeni ja auttamaan muitakin golfaajia suhtautumaan peliinsä positiivisemmin ja analysoimaan vähemmän. Teknisestikin epäonnistuneen lyönnin voi nähdä hyvänä, kun katsoo lopputulosta.”

Nainen, 31 vuotta, markkinointiviestinnän ammattilainen. Tennistä 13 vuotta ja golfia 15 vuotta, jazzbalettia ja nykytanssia kilpatasolla 27 vuotta.


”Filotennis vahvisti minussa sitä tunnetta, että  minulla on oikeus tunteisiin myös tenniskentällä. Työssäni näyttelijänä tunteet ovat lähtökohta roolihahmon sisäistämisessä.”

Mies, 39 vuotta, ammattinäyttelijä. Tennistä 4 vuotta.


”Tulin hakemaan erilaista näkökulmaa oppimiseen ja sitä tämä kokonaisuus oli. Haluan ymmärtää tennistä, enkä pelkästään oppia lyömään. Teemana ollut sitoutuminen jäi minulle avainsanaksi. Olen soveltanut sitä tenniksessä moniin asioihin. Sen lisäksi olen kokeillut sitä futiksen yhteydessä. Sokraattinen dialogi avasi omaa mieltä. Muiden kysymykset ja kommentit ohjasivat ajattelemaan osittain erilailla kuin aikaisemmin.”

Mies, 52 vuotta, erotuomariasiantuntija. Tennistä 5 vuotta aktiivisesti, harrastelijakilpapelaaja.


”Koska filotenniksen peliharjoituksissa on keskitytty henkisiin harjoitteisiin, itse pelisuoritukseen on tullut kiinnitettyä vähemmän huomiota kuin normaalitreeneissä. Tämä on mahdollistanut ainakin hetkellisesti rennon suorittamisen tilan, jolloin jo opitut asiat ovat sujuneet kentällä ikään kuin omalla painollaan. On hienoa huomata, että tällainen flow-pelaaminen on jo mahdollista. Filotennis on saanut minut myös vakuuttuneeksi keskustelu- ja kuuntelutaitojen jatkuvan kehittämisen tärkeydestä, niin työelämässä kuin perhepiirissä.”

Nainen, 42 vuotta, tutkija. Tennistä 4 vuotta, aloitteleva harrastelijakilpapelaaja.


”Filotenniksestä jäi se positiivinen viesti minulle, että tennistä voi pelata niin monella tavalla ja tyylillä. Oikean tekniikan lisäksi tarvitaan myös rauhallinen mieli ja ote asiaan. Keskittyminen! Eivätkös nämä ole juuri niitä ominaisuuksia, joita hyvältä lentokapteenilta vaaditaan. Mutta kun tennis on niin innostavaa! Työssäni perämiehet ovat ihmetelleet, miten tämä suomalainen kippari ei hermostu eikä hämmästy mistään yllättävästä tilanteesta, vaan toimii aina proseduurien mukaisesti rauhallisesti ja ammattimaisesti. Tämän kun saisi tuotua tennikseen! Arvokkain asia Juhan valmennuksessa ja filotenniksessä on minulle ollut se, että nykyään briiffaan itseni ennen peliä (aivan kuten ennen lentoa) ja treeniä niihin perusasioihin, joihin minun pitää edelleen koko ajan keskittyä."

Mies, 50 vuotta, lentokapteeni Keski-Euroopassa. Aloittanut tenniksen 44-vuotiaana.