VALMENNUSEHDOT 15.8.2024 - 1.6.2025, TENNIS, ESPOO, JUNIORIVALMENNUS


OSALLISTUMALLA SMASH RY. N VALMENNUSTUNNILLE PELAAJA/PELAAJAN HUOLTAJA HYVÄKSYY SEKÄ SITOUTUU NOUDATTAMAAN SEURAAVIA VALMENNUSEHTOJA


HARJOITUSAJAT JA NIIDEN TIEDUSTELEMINEN
Jokainen ilmoittautunut on velvollinen tarkistamaan itse harjoitusryhmänsä ja -aikansa TennisClubista, jonne alustavat ryhmät laitetaan viimeistään ke 14.8.2024 klo 16.00. Pelaajille lähetetään sähköpostiviesti, kun ryhmäajat ovat nähtävillä TennisClubissa. Pelaajille, jotka eivät mahtuneet mukaan ensimmäisessä vaiheessa, ilmoitamme asiasta erikseen sähköpostilla.

VALMENNUSKAUSI

Smash-Espoon valmennustunnit järjestetään Olarin Tennishallissa (Olarinniityntie 8, 02210 Espoo). Valmennuskausi on ma 12.8.2024 - su 1.6.2025. 

Ilmoittautumalla Smashin juniorivalmennukseen pelaaja sitoutuu olemaan mukana koko sisäkauden 2024-2025 tuntien jatkuessa samoissa ryhmissä kevätkaudella ilman erillistä ilmoitusta. Ryhmiä voidaan muuttaa aina tarvittaessa (valmentaja päättää pelaajan tason mukaisesta ryhmästä), mutta ketään ei siirretä uuteen ryhmään ilman neuvottelua ja asiasta ilmoittamista. 

VALMENNUSPAIKKA = VALMENNUSKERTA

Pelaajan jokainen viikoittainen harjoituskerta tarkoittaa yhtä montaa valmennuspaikkaa. Esim. jos pelaajalla on yksi harjoituskerta viikossa, niin hänellä on yksi valmennuspaikka. Vastaavasti esim. kolme kertaa viikossa harjoittelevalla on kolme valmennuspaikkaa jne.

Minimiharjoitusmäärä muilla kuin alle kouluikäisillä on kaksi harjoitusta viikossa ja pelaajien tulee sitoutua koko kauteen sekä annettuihin harjoitusmääriin.

RYHMÄKOKO RED-, ORANGE-, GREEN-, YELLOW TIIMIT

Ryhmäkoko on max. 6 pelaajaa/valmentaja lukuun ottamatta Yellow tiimiä, jossa ryhmäkoko on max. 4 pelaajaa/valmentaja.

RYHMÄN LAKKAUTTAMINEN KESKEN KAUDEN

Smash ry pidättää oikeuden lakkauttaa valmennusryhmä. Ryhmän mahdollinen lakkautus ilmoitetaan pelaajille viimeistään 21 vrk ennen ryhmän viimeistä valmennuskertaa.

JUHLAPYHIEN HARJOITUKSET

Valmennustunnit pidetään normaalisti kaikkina juhlapyhinä lukuun ottamatta joulua (23.12.2024-1.1.2025), pääsiäistä (18.4..-21.4.2025) sekä vappupäivää 1.5.2025. Valmennuksissa on lisäksi hiihtolomatauko 15.2.2025 – 22.2.2025.

Valmennusta järjestetään normaalisti koululaisten syysloman aikana, itsenäisyyspäivänä 6.12., loppiaisena 6.1., sekä helatorstaina 29.5. 

Smash ry pidättää itselleen oikeuden tehdä ryhmämuutoksia pyhäpäivien aikana.

LASKUTUS

Laskutuksen perusteena on paikka osoitetussa valmennusryhmässä ja ryhmän toimintakerrat siitä lähtien, kun pelaaja tulee mukaan - eivät yksittäiset osallistumiskerrat. Syksyn valmennustunnit laskutetaan kahdessa erässä ja kevään tunnit laskutetaan kahdessa erässä. Laskut lähetetään ilmoittautumislomakkeessa annettuun sähköpostiosoitteeseen (tiedotus- ja laskutuskäyttöön). Laskutuksen sähköpostin tulee olla huoltajan sähköposti. Valmennukseen osallistumisen edellytyksenä on aikaisempien valmennusmaksujen suorittaminen.

Laskutus tapahtuu aina jakson lopussa. 

Kausimaksu koostuu neljästä laskutusjaksosta (Huom! kts. myös kohta "Irtisanoutuminen valmennuksesta kesken kauden"):

1. jakso: 15.8.2024 - 13.10.2024

2. jakso: 14.10.2024 - 22.12.2024

3. jakso: 2.1.2025 - 16.3.2025

4. jakso: 17.3.2025 - 1.6.2025

TESTIKERRAT JA NIIDEN LASKUTUS
Uuden pelaajan tullessa sovittuun tasotestiin johonkin ryhmään, niin testi on ilmainen, mikäli todetaan, että ryhmä ei ole sopiva pelaajalle eikä tarjolla ole muitakaan sopivia ryhmäpaikkoja. Tämä myös tarkoittaa, että pelaaja ei välttämättä saa jatkaa koko tuntia harjoituksessa (suurin osa harjoituksista perustuu kuitenkin pariharjoitteluun ja harjoitukset ovat maksullisia ryhmässä jo oleville). Mikäli pelaajan taso mahdollistaa hänen olevan koko tunnin harjoituksessa ja ko. ryhmäpaikka tai jokin muu ryhmäpaikka valmennuksessa tasotestin jälkeen sovitaan pelaajalle vakiopaikaksi, niin myös ensimmäinen kerta eli testikerta laskutetaan.

SISARUSALENNUS

Mikäli samasta perheestä Smash ry:n kausivalmennukseen osallistuu useampi kuin yksi juniori, on perhe oikeutettu sisarusalennukseen.

Sisarusalennukseen oikeutetuissa perheissä eniten maksava valmennettava maksaa täyden valmennusmaksun, seuraavat sisarukset saavat valmennusmaksuista -10%.

Sisaralennus ei ole voimassa sisäisissä kisoissa eikä kotihallileireillä.

JÄSENYYS

Valmennukseen osallistuminen edellyttää Smash ry:n jäsenyyttä. Osallistujat liitetään Smash ry:n jäseniksi mikäli eivät ole ennestään jäseniä. Valmennukseen osallistuvien ei tarvitse hakea erikseen jäsenyyttä.

Uudet juniorivalmennettavat maksavat puolet vuoden 2024 jäsenmaksusta, 10 € (koko vuosi 20 €) syksyn ensimmäisen harjoitusmaksun yhteydessä sekä sitoutuvat noudattamaan Smash ry:n valmennus- ja laskutusehtoja.Vuoden 2025 jäsenmaksu laskutetaan seuran normaalin käytännön mukaan ja siitä osaakaan ei palauteta, vaikka valmennettava irtisanoisi valmennuksen päättyväksi vuoden 2025 aikana.

Jäsenyys on jatkuva, kunnes se kirjallisesti irtisanotaan joko valmennuksen irtisanomisen yhteydessä valmennuksen irtisanoutumislomakkeella,  sähköpostilla osoitteeseen smash-espoo@smash.fi tai postitse Smashin toimistoon osoitteeseen Smash ry, Varikkotie 4, 00900 Helsinki. Eroava on velvollinen maksamaan kyseisen vuoden jäsenmaksunsa. Valmennuksen lopettaminen ei lopeta automaattisesti seuran jäsenyyttä, mutta valmennuksen irtisanoutumisen yhteydessä voi myös ilmoittaa, jos ei halua jatkaa jäsenyyttä seuraavana vuonna. Jäsenyys on voimassa kalenterivuoden loppuun asti irtisanomisen jälkeen.

PELAAJAN YHTEYSTIETOJEN MUUTTUMINEN

Pelaajan huoltaja on velvollinen ylläpitämään nimi- ja yhteystietojaan. Yhteystietojen muutokset tehdään ensisijaisesti kirjautumalla TennisClub-järjestelmän ”Omat tiedot” – välilehdellä. Yhteystietojen muutoksesta voi ilmoittaa myös lähettämällä sähköposti osoitteeseen smash-espoo@smash.fi

SAIRASTUMINEN, LOUKKAANTUMINEN JA POISSAOLOT

Yhtämittaisista yli 2 viikkoa kestävistä poissaoloista tulee heti ilmoittaa sekä lähettää lääkärintodistus juniorien vastuuvalmentajille sähköpostilla smash-espoo@smash.fi. Mikäli poissaolo on enintään 4 viikkoa niin tämä huomioidaan laskussa lääkärintodistusta vastaan, omavastuuajan ollessa kaksi viikkoa, joka lasketaan siitä, kun lääkärintodistus on lähetetty.

Mikäli poissaolo tulisi kestämään pidempään kuin 4 viikkoa, niin on kaksi vaihtoehtoa:
A) - pelaajan tulee maksaa tuosta neljännestä viikosta eteenpäin valmennusmaksu normaalisti, mikäli hän haluaa pitää paikkansa.
B) - pelaaja voi poissaolon alkaessa myös halutessaan vetäytyä valmennuksesta kokonaan lääkärintodistuksen lähetettyään (jolloin paikkaa voidaan tarjota muille), jolloin hän maksaa vain tuon omavastuuajan kaksi viikkoa.

Yksittäisiä poissaoloja ei huomioida laskutuksessa.

Juniorivalmennus ei kuulu korvausjärjestelmän piiriin. Poissaolojen korvauspäiviä järjestetään kauden 2024-2025 aikana 2kpl, jolloin poissaoloja tunneilta voidaan korvata (yksi syysjakson lopussa ja toinen kevätjakson lopussa). Korvauspäivistä tiedotetaan myöhemmin www.smash-espoo.fi -sivuilla. Poissaoloja voi vaihtoehtoisesti korvata myös toisissa valmennusryhmissä, jos sopivissa ryhmissä on tilaa. Kysy lisää omalta valmentajaltasi. Smash ry ei ole velvollinen korvaamaan käyttämättä jääneitä valmennustunteja, eikä niitä hyvitetä rahallisesti.

IRTISANOUTUMINEN VALMENNUKSESTA KESKEN KAUDEN - RED, ORANGE JA GREEN TIIMIT

Pelaajan on sitouduttava saatuihin harjoituskertoihin ja yksittäisiä harjoituskertoja ei voi irtisanoa. Mikäli pelaaja haluaa keskeyttää valmennuksessa, niin irtisanoutuminen valmennuksesta kesken kauden tulee tehdä kirjallisesti 28 päivää ennen seuraavan jakson alkamista täyttämällä sähköinen irtisanoutumislomake. Irtisanoutuminen astuu voimaan, kun käynnissä oleva laskutusjakso päättyy. Irtisanoutuminen valmennuksesta ei automaattisesti irtisano Smash ry:n jäsenyyttä, mutta valmennuksesta irtisanoutumisen yhteydessä voi myös ilmoittaa, jos ei halua jatkaa jäsenyyttä seuraavana vuonna. Jäsenyys loppuu tällöin irtisanoutumisvuoden lopussa.

Laskutusjaksot ja viimeiset irtisanoutumispäivät laskutusjaksolta:

1. jakso: 15.8.2024 - 13.10.2024 (viimeinen vetäytymispäivä 1. jaksolta on 31.7.2024)

2. jakso: 14.10.2024 - 22.12.2024 (viimeinen irtisanoutumispäivä 2. jaksolta on 16.9.2024)

3. jakso: 2.1.2025 - 16.3.2025  (viimeinen irtisanoutumispäivä 3. jaksolta on 5.12.2024)

4. jakso: 17.3.2025 - 1.6.2025 (viimeinen irtisanoutumispäivä 4. jaksolta on 17.2.2025)


IRTISANOUTUMINEN VALMENNUKSESTA KESKEN KAUDEN - YELLOW TIIMIT

Pelaajan on sitouduttava annettuihin harjoituskertoihin ja yksittäisiä harjoituskertoja ei voi irtisanoa. Muista tiimeistä poikkeavan ryhmäkoon vuoksi Yellow tiimin ryhmiin vallittujen on sitouduttava laskutuksellisesti saatuihin harjoituskertoihin vähintään kokonaisen syysjakson ja/tai vähintään kokonaisen kevätjakson ajaksi. Pelaajan, joka haluaa keskeyttää valmennuksessa syysjakson jälkeen, niin on irtisanouduttava viimeistään 28 päivää ennen kevätkauden alkamista kirjallisesti täyttämällä sähköinen irtisanoutumislomake.Tämän jälkeisiä irtisanoutumisia ei huomioida kevätjakson laskutuksessa. Syys-ja kevätkausi laskutetaan kuitenkin 4 kertaa , kuten muillakin tiimeillä ja kuten kohdassa "Laskutus" on mainittu. Irtisanoutuminen astuu voimaan, kun käynnissä oleva laskutusjakso päättyy. Irtisanoutuminen valmennuksesta ei automaattisesti irtisano Smash ry:n jäsenyyttä, mutta valmennuksesta irtisanoutumisen yhteydessä voi myös ilmoittaa, jos ei halua jatkaa jäsenyyttä seuraavana vuonna. Jäsenyys loppuu tällöin irtisanoutumisvuoden lopussa.

Viimeiset irtisanoutumispäivät laskutusjaksolta:

1. jakso: 15.8.2024 - 22.12.2024 (viimeinen vetäytymispäivä 1. jaksolta on 31.7.2024)

2. jakso: 2.1.2025 - 1.6.2025  (viimeinen irtisanoutumispäivä 2. jaksolta on 5.12.2024)

VALOKUVAUS

Mikäli pelaaja tai huoltaja ei halua, että valokuvia hänestä tai lapsesta käytetään Smashin nettisivuilla tai Smashin julkaisuissa, tulee hänen ilmoittaa asiasta Smash ry:lle osoitteeseen smash-espoo@smash.fi tai merkitä TennisClubin omiin tietoihin kuvausluvan kohdalle asento ”EI”

SÄHKÖISET UUTISKIRJEET JA TIEDOTUS

Valmennukseen ilmoittautuvan tai hänen huoltajansa sähköposti lisätään Smash ry:n sähköisten uutiskirjeiden ja tiedotteiden jakelulistalle, ellei pelaaja tai huoltaja sitä erikseen kiellä. Sähköiset uutiskirjeet ja tiedotteet ovat nettisivujen ohella Smash ry:n valmennuksen tärkeä tiedotuskanava, joten on tärkeää antaa sähköpostiosoite, jota lukee säännöllisesti.

TERVEYS SEKÄ VAKUUTUS

Jokainen pelaaja on velvollinen kertomaan omasta terveydentilanteestaan valmentajalle, mikäli se voi vaikuttaa pelaajan kykyyn suorittaa kaikkia harjoitteita täysipainoisesti. Jokaisen pelaajan tulee hankkia mahdollinen vakuutus itse: Smash ry ei ole vakuuttanut harjoituksiin osallistuvia pelaajia.

HUOMIOITAVAA ERITYISTARPEISTA

Ryhmävalmennuksessa emme voi huomioida mahdollisia yksittäisen pelaajan erityistarpeita, jotka vaatisivat erillistä avustusta/avustajaa.

KÄYTTÄYTYMINEN

Pelaajien tulee kohdella kunnioittavasti muita ryhmänsä pelaajia sekä valmentajaa. Kiroileminen, mailan heittely ja muu asiaton käyttäytyminen on kielletty. Mikäli pelaajan toiminnasta aiheutuu vahinkoa kentän pintaan tai muuhun kiinteistöön tai irtaimistoon, hän on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingot.

Seuralla on oikeus evätä valmennettavan osallistuminen valmennukseen, mikäli häiritsevää häiriökäyttäytymistä esiintyy säännöllisesti siihen puuttumisesta huolimatta. Ensimmäisestä häiriökäyttäytymisestä pelaaja saa huomautuksen, toisesta kirjallisen varoituksen ja sen jälkeen osallistuminen valmennukseen evätään meneillään olevan kauden loppuun. Mikäli yksittäinen pelaajan toiminta on erityisen vakavalaatuinen, niin seuralla on oikeus irtisanoa valmennussopimus välittömästi määräajaksi tai toistaiseksi.Valmennusmaksuja ei hyvitetä kyseiseltä ajalta.

TOIMINNAN KESKEYTYS

Mikäli joudumme keskeyttämään äkillisesti ryhmän valmennustunnin seurasta riippumattoman syyn vuoksi (esim. sähkökatko tiloissa) niin valmennustuntia ei korvata rahallisesti. Keskeytynyt tunti korvataan järjestämällä korvaavia harjoituksia erikseen ilmoitettuna aikana.

VALMENTAJAN POISSAOLO

Ryhmää valmentaa ensisijaisesti sille määritetty valmentaja. Valmentajan poissa ollessa häntä tuuraa toinen Smash ry:n valmentaja.

OPETUSKIELI

Valmennuksen opetuskieli on suomi. Jos valmennuskieli ryhmässä on englanti, siitä on erillinen maininta.

VALMENNUSEHTOJEN MUUTOKSET

Smash ry pidättää oikeuden valmennusehtojen muutoksiin myös kesken kauden. Tällöin muutoksista ilmoitetaan nettisivuilla sekä tarvittaessa kaikille pelaajille yhteisellä tiedotteella.