Toiminnan arvot sekä pelisäännöt

Joukkueen arvot ja pelisäännöt

Ilmoittautumalla mukaan matkalle, osallistujat ja tukijoukot sitoutuvat toimimaan Tennisliiton ja maajoukkuetoiminnan arvojen mukaisesti. Arvot löytyvät maajoukkuetoiminnan kotisivulta.

Pelaajat ja valmentaja muodostavat matkaan lähtiessä myös omat tapahtumakohtaiset arvot tukemaan joukkueen yhteispeliä.

xxxxxxxxxxxx

Antidoping, vedonlyönti ja ottelumanipulaatiot:

Jokaisen maajoukkuetoimintaan osallistuvan urheilijan, valmentajien ja henkilöstön jäsenen tulee suorittaa Puhtaasti Paras ja Reilusti Paras -verkkokoulutukset ennen maajoukkuetapahtuman alkua. Riittää, kun koulutus on suoritettu jo aiemmin vuoden 2023 tai 2024 aikana. Koulutukset ovat voimassa kaksi vuotta kerrallaan. Koulutuksia suositellaan vahvasti myös vanhemmille sekä henkilökohtaisille valmentajille. Koulutuksessa käydään tarkemmin läpi muun muassa seuraavia asioita liittyen antidopingiin, vedonlyöntiin sekä ottelumanipulaatioon.

Urheilijat ja urheilun piirissä toimivat urheilijan tukihenkilöt ovat velvollisia tuntemaan yleisesti urheilussa ja omassa lajissaan sovellettavat voimassa olevat antidopingsäännöstöt, sitoutumaan niihin sekä tunnustamaan Suomen antidopingsäännöstön mukaisen SUEKin tulostenkäsittelytoimivallan ehtona osallistumiselleen urheilutoimintaan. Urheilijoiden tukihenkilöillä tarkoitetaan esimerkiksi valmentajia, ohjaajia, vanhempia, managereita, joukkueen jäseniä, virkailijoita, lääketieteellisiä asiantuntijoita ja lääkintähenkilöstön jäseniä.

Urheilija ja hänen tukihenkilöt sitoutuvat siihen, että hän ei itse eikä edustajansa välityksellä osallistu vedonlyöntiin tai jaa tietoja joita voidaan käyttää hyväksi vedonlyönnissä omasta lajistaan.

Urheilija ja hänen tukihenkilöt sitoutuvat noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen antidopingsäännöstöä ja sitoutuvat olemaan osallistumatta minkäänlaiseen urheilukilpailujen manipulaatioon ja mikäli hän sellaista havaitsee joko itselle ehdotettuna tai muutoin, hän sitoutuu ilmoittamaan siitä välittömästi kyseisen urheilulajin lajiliitolle ja Suomen urheilun eettiselle keskukselle. Lisäksi urheilija sitoutuu toimimaan yhteistyössä antidopingorganisaation kanssa dopingrikkomusten selvittämisessä.