Valmennusjärjestelmästä 2024

Smash Olarin toimipisteen valmennusjärjestelmää on kehitelty viime vuosien aikana ja työ jatkuu edelleen ensi kaudelle 2024-2025.

Smash Olarin toimipisteessä on juniorivalmennuksessa selkeä valmennusjärjestelmä ja innostavat, ammattitaitoiset, koulutetut ja kokeneet valmentajat, jotka luottavat valmennusjärjestelmään ja toteuttavat sitä käytännössä. Smashin strategiaan (2022-2025) onkin kirjattu 1. tavoitteena ammattitaitoisen valmennuksen turvaaminen jokaisessa toimipisteessä. 

Valmentajat ovat seuran tärkein voimavara ja haluamme työpaikkana olla vetovoimainen ja myös pitovoimainen – teemme jatkuvasti töitä myös seurakulttuurin eteen.

Olarin hallin kenttäresurssien (kolme kenttää) johdosta joudumme miettimään valmennuskokonaisuutta ja pelaajanpolkua kausittain. Kaudella 2023-2024 uusia alle 8v pelaajia mahtui mukaan vain pieni osa halukkaista, mutta kaudelle 2024–2025 suunnittelemme tuntikartan niin, että uusien ja useimpien (alle 8v) pelaajien mukaan ottaminen mahdollistuu sekä painotamme alle 12v ROG (RED, ORANGE, GREEN) tiimien toimintaa edelleen 2/3 kenttäresursseista arkipäivisin ma-to. 

Alle 12v toiminnassa huomioimme kehitysvaiheet ja motivaatiotason, painotamme harjoitus- ja peli-intoa sekä halua liikkumiseen, oppimiseen ja kehittymiseen.

1/3 kenttäresursseista jää YELLOW tiimille, jossa toiminta jakaantuu a) edistyneisiin, mutta ei kilpaileviin ja b) edistyneisiin kilpaileviin pelaajiin. 

Painotus annettavien harjoitusmäärien suhteen on kilpailevissa pelaajissa. 

Kenttäresurssien vuoksi Olarin toimipisteessä ei ole valmennusta kovissa palloissa perusharrastajille (aikuisvalmennuksen vastaavat tasot 1-3). 

Yli 13v (2011 ja aiemmin syntyneet) Green pelaajien valmennus siirtyy pääosin sunnuntaille (ja perjantaille, jos tuntikartta antaa myöten) ja ko. pelaajilla on mahdollisuus harjoitella 1-2x vko. Jos alle 12v Green ryhmiin jää tilaa (ma-to), voidaan paikkoja tarjota sopiville vanhemmille pelaajille.

VALMENNUSKOKONAISUUS – PELAAJAN POLKU

Valmennuskokonaisuus ja pelaajanpolku kuvana, alempana avaamme tarkemmin sitä.

Olarin toimipisteen valmennusjärjestelmän kirkkaampana ajatuksena on: ”Mahdollisimman moni seuran valmennuksessa käyvä ’heittäytyisi pelille’, siis innostuisi PELAAMISESTA ja löytäisi tenniksestä oman lajinsa, johon kiinnittyisivät ja haluavat siinä kehittyä.” 

Lajikiinnittyminen mahdollistuu tenniksessä riittävillä yleisliikuntataidoilla, lajiharjoitusmäärillä ja osallistumalla oman ja muiden seurojen järjestämiin tapahtumiin ja kilpailuihin. Tällöin varmistamme, että optimaalisen herkkyyskauden (Red ja Orange tiimit n.7–12 ikävuodet) jälkeen Green ja Yellow tiimeissä harjoittelevat ja pelaavat teknisesti taitavat pelurit, jotka voivat nauttia tenniksen pelaamisesta lopun elämäänsä. Tämä ei sulje pois muita harrastuksia, päinvastoin kannustamme harrastamaan monipuolisesti eri urheilulajeja ja liikuntaa, kuin muitakin asioita. 

Mistä tunnistaa ja tietää, että lapsi (nuoretkin) on innostunut esim. tenniksestä? Siitä, että hän haluaa osallistua treenien lisäksi pelipäiviin ja kilpailuihin sekä tekee harjoituksia omatoimisesti, ilman ohjausta. Esim. pelaa kotona varjotennistä (käy lyöntejä ja liikkumista läpi ilman palloa) tai jos mahdollista etsii paikan missä voi lyödä seinään ja vaikka piirtää tenniskuvia. Tennis näyttäytyy hänen päivässään ja mielessään monissa eri hetkissä.

Tiimit, taso- ja ikäryhmät sekä harjoittelumäärät että valmentajat

Oppiminen, kehittyminen, pelaaminen ja tiimistä toiseen siirtyminen motivoi pelaajaa. Jotta pystymme mahdollistamaan ja toteuttamaan niin Smashin stategian mukaista kuin lapsia ja nuoria innostavaa sekä mielekästä pelaajan polkua näillä kenttäresursseilla (3 kenttää), kehitämme tiimi, taso- ja ikäryhmäajattelua vieläkin selkeämmäksi.

Teemme tuntikarttoihin ns. kiinteät harjoitusajat eri tiimeille, ajat perustuvat ikään ja ennakoituihin ja oletettuihin koulusta pääsyaikoihin (alakoululaiset pääsevät koulusta aiemmin kuin yläkoululaiset ja lukiolaiset, päiväkoti- ja eskari-ikäiset tarvitsevat kuljetusta työpäivien jälkeen). Tämä tarkoittaa, että kaikille pelaajille ei valitettavasti ole tarjota sopivaa ryhmää arkipäivisin heille sopivaan ja toivottuun ajankohtaan. Katsomme kuitenkin kokonaisuutta ja lopulliset tuntikartat vahvistuvat vasta koulujen lukujärjestysten selvittyä.

Alla olevasta taulukosta näkyy alustavat suunnitelmat Tiimeistä ja pelaajien että harjoituskertojen määristä.

Tiimi

harjoituskerrat

pelaajamäärä

SV

RED startti 5-6v

1-2

12

2019-2018

RED startti 7-8v

2

12

2017-2016

RED 1-2 6-8v

2-3

6

2018-2016

RED 2  7-9v

2-3

6

2016-2015

ORANGE 1

2-4

18

2016-2014

ORANGE 2

2-3

18

2013-2012

GREEN 1

2-4

12

2015-2012

GREEN 2

1-2

24

2011-2008

YELLOW
edistyneet,
ei kilpailevat

2


2012-2005

YELLOW 1 Harrastekilpa

2-5


2013-2009

YELLOW 2 Harrastekilpa

2-5


2008-2005


Valmentajat 

Vastuuvalmentajat Susanna Etumäki ja Timo Etumäki sekä päätoiminen tuntivalmentaja Nina Bogdanoff jakavat kenttävalmennustunnit kaudella 2024-2025. Sunnuntairyhmien toteutuessa mukana on vielä neljäs, toistaiseksi nimeämätön valmentaja.

Hallinnollinen vastuu Red, Orange ja Green tiimeistä on Susannalla ja Yellow tiimeistä Timolla. 

Kenttävalmennukset jaetaan niin, että kentällä 1 ja 2 (Susanna ja Nina) harjoittelevat Red, Orange ja Green tiimit ja kentällä 3 (Timo) harjoittelee Yellow tiimi. 

Pyrimme jakamaan ryhmät niin, että pelaajilla olisi sama valmentaja kaikilla tunneilla.

TIIMEISTÄ TARKEMMIN:

RED tiimi (2019-2015s)

Red tiimin tunnit ovat iltaisin ma-to klo 18–19 sekä ti ja to klo 17-18. 

Uusia pelaajia (5-8v) starttiryhmiin otetaan 24, heille järjestetään ennakkotapaaminen elokuussa. 

RED 1-2 (6-9v) paikat varattu 12 pelaajalle sopivissa tasoryhmissä. 

Kannustamme, että kaikki harjoittelevat vähintään kaksi kertaa viikossa, (alle kouluikäisillä mahdollisuus harjoitella kerran viikkoon) joko ma/ke tai ti/to, innokkaimmille myös kolmas harjoituskerta mahdollinen. 

Jos resurssit antavat iltapäivisin myötä klo 14–16, voidaan RED tiimin ryhmiä perustaa myös tuohon ajankohtaan.

Ryhmä

harjoituskerrat

pelaajamäärä

SV

RED startti 5-6v

1-2

12

2019-2018

RED startti 7-8v

2

12

2017-2016

RED 1-2 6-8v

2-3

6

2018-2016

RED 2  7-9v

2-3

6

2016-2015

Kriteereitä Red tiimin pelaajille:

 • Halu ja into tulla liikkumaan ja oppimaan uutta
 • Riittävä keskittymiskyky ja ryhmätyötaidot (pariharjoitteissa ymmärrys siitä, että on vastuussa myös kaverin saamasta harjoituksesta).
 • Red 1-2 tiimin pelaajien innokkuutta ja mahdollisuutta kolmanteen harjoituskertaan mitataan erilaisin pelitapahtumiin ja leireihin osallistumisella (mm. oman seuran sisäiset pelipäivät, muiden seurojen pelipäivät, seuraottelut ja kilpailut sekä kotihallileiripäivät ja kesäleirit)
 

ORANGE tiimi (2016-2012s)

Red 2 tiimistä siirretään kaikki riittävän taitotason pelaajat Orange1 tiimeihin. 

Taitotasoa on kartoitettu pitkin kautta mm. 3 min pallottelu ja erilaisilla liikkumistesteillä. Suuntaa antavat testitulosrajat tiimiosion jälkeen alla.

Jaamme Orange tiimin pelaajat 1 ja 2 ikäluokkiin.

Ryhmä

harjoituskerrat

pelaajamäärä

SV

ORANGE 1

2-4

18

2016-2014
ORANGE 2

2-3

18

2013-2012

Orange1 / Orange2 tiimien pelaajat (max 36 pelaajaa) harjoittelevat 2-4 x vko sopivissa tasoryhmissä ma-pe klo 14-18. Osa ryhmistä harjoittelee 1,5h kerrallaan.

Kriteereitä Orange tiimin pelaajille:

 • Riittävä taitotaso Orange palloon ja kenttään (tekninen taito ja liikkuminen)
 • Halu ja into tulla liikkumaan ja oppimaan uutta
 • Riittävä keskittymiskyky ja ryhmätyötaidot (pariharjoitteissa ymmärrys siitä, että on vastuussa myös kaverin saamasta harjoituksesta).
 • Orange 1-2 tiimin pelaajien innokkuutta ja mahdollisuutta 3-4 harjoituskertaan mitataan mm. erilaisin pelitapahtumiin ja leireihin osallistumisella (mm. seuran sisäiset, muiden seurojen pelitapahtumat, seuraottelut ja kilpailut sekä kotihallileiripäivät ja kesäleirit)

GREEN tiimi (2015-2008s)

Orange tiimistä siirretään Green tiimiin ne pelaajat, joiden taitotaso on riittävä. 

Orange tiimin pelaajien taitotasoa on kartoitettu pitkin kautta mm. 3 min pallottelu ja erilaisilla liikkumistesteillä.

Jaamme Green pelaajat 1 ja 2 ikä- ja tasoluokkiin. 

Green 1 ryhmään valitut harjoittelevat ma-pe 2-4 x vko ja osa harjoituksista on 1,5h mittaisia. 

Green 2 ryhmissä harjoitellaan 1-2 x vko pe ja su, harjoitukset 1h pituisia. 

Jos Green 1 ryhmiin jää tilaa (ma-to), voidaan paikkoja tarjota sopiville Green 2 ikäisille.

Ryhmä

harjoituskerrat

pelaajamäärä

SV

GREEN 1

2-4

12

2015-2012
GREEN 2

1-2

24

2011-2008

Kriteereitä Green tiimin pelaajille:

 • Riittävä taitotaso Green palloon (tekninen ja liikkuminen)
 • Halu ja into tulla liikkumaan ja oppimaan uutta
 • Green 1 tiimin pelaajien innokkuutta ja mahdollisuutta 3-4 harjoituskertaan mitataan erilaisin pelitapahtumiin ja leireihin osallistumisella (mm. seuran sisäiset, muiden seurojen pelitapahtumat, seuraottelut ja kansalliset kilpailut sekä kotihallileiripäivät ja kesäleirit)
 

YELLOW tiimi (2013-2005s)

Green tiimistä siirretään Yellow tiimiin vain ne pelaajat, joiden kehitysvaihe ja motivaatiotaso on riittävä. Harrastekilpaan valitut pelaajat ovat myös sitoutuneet kilpailemiseen.

Ryhmä

harjoituskerrat

pelaajamäärä

SV

YELLOW Edistyneet, ei kilpailevat

Alle lukioikäiset, 
lukioikäiset

2


2012–2005

YELLOW 1 Harrastekilpa
Alle lukioikäiset

2–5


2013–2009

YELLOW 2 Harrastekilpa

Lukioikäiset

2–5


2009–2005

Yellow tiimin harjoitusten ajankohdat ovat päivästä riippuen klo 15–20. 
Harjoitusten pituus on 60-120 min; pääsääntöisesti kuitenkin 1,5 h ja ryhmän koko on 4 pelaajaa.

Yellow tiimin ryhmätoiminta jakaantuu jatkossa 

A) edistyneisiin, mutta ei kilpaileviin ja 

B) edistyneisiin kilpaileviin pelaajiin. 

Painotus annettavien harjoitusmäärien suhteen on edistyneissä, kilpailevissa pelaajissa (pelaajalla on kilpailulisenssi ja pelaaja on sitoutunut käymään vähintään 5 kansallisessa kilpailussa/kausi tai pelaamaan sarjatennisjoukkueessa). 

 Yellow tiimi kategoria 1: EDISTYNYT, MUTTA EI KILPAILEVA:

 • Seuran organisoitu tennisharjoitus 2 kertaa viikossa.
 • Oma pelaaminen kerran viikossa.
 • Muuta fyysistä liikuntaa ainakin 2 kertaa viikossa: 
  • Muu urheilu; juoksu, futis, koripallo, lentopallo, salibandy, jääkiekko jne. jne.
 • Mahdollisesti satunnainen kilpaileminen

Yellow tiimi kategoria 2: HARRASTEKILPA

 • Seuran organisoitu tennisharjoitus 3–5 kertaa viikossa.
 • Vuoden aikana mahdollisesti joitakin yksityistunteja tai semi-yksityistunteja.
 • Yksilöllinen tarve omaa harjoittelua: 
  • Syöttöharjoituksia, peruslyöntien toistoja, seinään lyömistä jne.
 • Omaa pelaamista kavereiden tai perheen kanssa.
 • Muuta fyysistä liikuntaa mieluiten 2–4 kertaa viikossa: 
  • Voima-, nopeus ja ketteryys-, kestävyys-, ja monilajiharjoituksia.
 • Kausittainen kilpaileminen: 
  • Vähintään 5 kansallista kilpailua/kausi tai sarjatennisjoukkueessa pelaaminenTestit

Olemme aina kauden aikana tehneet erilaisia testejä Red ja Orange tiimien pelaajille (liikkumis- ja pallottelutestejä). Kolmen minuutin pallottelutestit antavat suuntaa tiimien valinnassa. Pallottelutaitojen lisäksi tennis lajina vaatii liikkumistaitoa ja seuravalmennuksessa ryhmätaitoja. Nämä taidot huomioidaan tiimisiirroissa.

RYHMÄT

 

 

 
Nykyinen Tiimi

Pallotelutestitulos

Seuraava Tiimi

Testipallo

RED startti

0-30

RED startti / RED 1

pieni softis

RED 1

30-65

RED 1/ RED 2

pieni / iso softis

RED 2

65 +

ORANGE 1

iso softis /red

ORANGE 1

40-65

ORANGE 2

orange

ORANGE 2

65 +

GREEN 1-2

orange

 

Seuraavassa taulukossa on kuvattu kuinka paljon keskimäärin harjoitustunteja tarvitaan, että pelaaja edistyy Tiimistä (pallo ja kenttäkoko) toiseen (myös 3 minuutin pallottelutesti antaa suuntaa) : 

SOFTISRED100 harjoitustuntia ja 3 min pallottelutestitulos isolla softiksella n. 65+
REDORANGE100 harjoitustuntia ja pallottelutestitulos punaisella n.65+
ORANGEGREEN100 harjoitustuntia ja pallottelutestitulos oranssilla n. 65+
GREENYELLOW100 harjoitustuntia ja pallottelutestitulos vihreällä n. 100+

Määrät ovat suuntaa antavia, niihin vaikuttavat mm. pelaajan aloitusikä + pituuskasvun kehitys ja yleisliikunnalliset taidot. Mutta mitään palloa tai kenttäkokoa ei kuitenkaan pitäisi ohittaa, jos tavoitteena on teknisesti taitavia pelaajia. Kiirettä ei saisi olla eikä ikään tulisi tuijottaa liikaa. Esimerkiksi sisäkaudella (38 vkoa) pelaaja kartuttaa tunteja yli 100, jos hän harjoittelee 3 x vko. Kehittyminen kuitenkin vaatii myös keskittymistä harjoituksiin määrätietoisesti, joten mikään määrä ei riitä, mikäli näin ei tapahdu.

 Lisäharjoitustunteja viikkovalmennuksien lisäksi tulee:

 • Sisäiset ja muiden seurojen pelipäivät
 • KHL – kotihallileiripäivät
 • Kesäharjoittelusta
 • Omaehtoisesta harjoittelusta (varjotennis on yksi parhaimmista tekniikan hiomisen muodoista, ei tarvitse tenniskenttää)
 • Kilpailuista ja turnauksista
 • Yksityistunneista

Olarin kenttäresurssit

Olarin toimipisteessä (3 kenttää) junioreiden pelaajanpolku mahdollistaa harjoittelemaan 2-5 xvko ja osallistumaan oman seuran pelitapahtumiin ja kansallisiin kilpailuihin. Smash Helsingissä pelaajanpolkua toteutetaan paljon laajemmin moninkertaisen kenttäresurssien mahdollistamana. Olarin toimipisteessä toimitaan edelleen kasvattajaseuraidealla ja mahdollistamme harrastekilpapelaamisen. Jos tulevaisuudessa pystymme kasvattamaan joitakin U12 pelaajia ns. ”huipulle tavoittelevalle kilpapolulle”, tällöin ohjaamme heidät harjoittelemaan Smashin toimipisteeseen Helsinkiin tai muuhun seuraan, jossa tarvittavat harjoittelumäärät (10+) pystytään toteuttamaan.